Trái phiếu là gì? Tìm hiểu các đặc điểm và phân loại trái phiếu

Khi tham gia vào các thị trường chứng khoán, chúng ta thường hay nghe đến cái khái niệm cổ phiếu và trái phiếu của một công ty. Vậy đã bao giờ bạn thử tìm hiểu khái niệm trái phiếu là gì hay chưa? Đặc điểm trái phiếu như thế nào? Trái phiếu gồm bao nhiêu loại? Hãy để chúng tôi giúp bạn trả lời trong bài viết dưới đây nhé.


Tìm hiểu về trái phiếu

1. Trái phiếu là gì? 

Trái phiếu được hiểu là một khoản nợ mà chủ phát hành trái phiếu phải thanh toán cho chủ sở hữu trái phiếu cùng một khoản lợi tức trong khoảng thời gian xác định. Người phát hành trái phiếu có thể là tổ chức chính quyền hoặc một doanh nghiệp nào đó.

2. Trái phiếu có đặc điểm gì?

Trái phiếu khác cổ phiếu, chúng có những đặc điểm riêng. Cụ thể dưới đây:

 • Trái phiếu cho phép bất kỳ một cá nhân hoặc một doanh nghiệp nào đó đều có quyền sở hữu. Trên trái phiếu có thể không ghi tên hoặc ghi tên chủ sở hữu. 
 • Trái phiếu cho vay được gọi là trái chủ. Về vấn đề hiệu quả sử dụng vốn của người vay, trái chủ không chịu trái nhiệm. Tuy nhiên, số nợ cùng lãi tức phải được thanh toán đúng thời gian đã cam kết trong hợp đồng vay.
 • Doanh nghiệp, chính quyền và kho bạc nhà nước là người phát hành trái phiếu.
 • Khác với cổ phiếu, các khoản thu từ trái phiếu là cố định và hoàn toàn không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.
 • Đối với trường hợp doanh nghiệp hoặc công ty bị phá sản, cổ phần của công ty sẽ chia cho những người nắm giữ trái phiếu. Sau đó cổ phần sẽ được chia cho các cổ đông.

3. Trái phiếu gồm bao nhiêu loại?

Dựa trên những đặc điểm đã nêu, trái phiếu sẽ được phân loại cụ thể như sau:

3.1. Phân loại dựa trên người phát hành

Dựa theo nhà phát hành, trái phiếu gồm 3 loại là trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ và trái phiếu của các tổ chức ngân hàng tài chính.

 • Trái phiếu doanh nghiệp là các loại trái phiếu được các doanh nghiệp, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn phát hành nhằm huy động vốn đầu tư vào doanh nghiệp đó.
 • Trái phiếu chính phủ: Đây là loại chứng khoán ít rủi ro nhất, trái phiếu chính phủ phát hành nhằm huy động nguồn tiền nhàn rỗi để phát triển kinh tế, xã hội.
 • Trái phiếu của tổ chức ngân hàng, tài chính: Để tăng thêm nguồn vốn hoạt động, các tổ chức này có thể phát hành thêm trái phiếu.

3.2. Phân loại dựa trên lợi tức trái phiếu

Dựa trên đặc điểm này, trái phiếu được chia làm 3 loại là trái phiếu có lãi suất bằng không, trái phiếu có lãi suất thả nổi và trái phiếu có lãi suất cố định.

 • Trái phiếu có lãi suất thả nổi là loại trái phiếu mà trong mỗi giai đoạn khác nhau sẽ có mức lãi suất khác nhau. 
 • Trái phiếu có lãi suất bằng không là loại trái phiếu mà người sở hữu không nhận được bất kỳ một khoản lợi tức nào. Loại trái phiếu này sẽ được mua với mệnh giá chiết khấu và khi trái phiếu đáo hạn người sở hữu sẽ được trả bằng mệnh giá trái phiếu gốc.
 • Trái phiếu có lãi cố định là loại trái phiếu mà đến thời hạn người sở hữu sẽ được thanh toán phần lợi tức bằng phần trăm mệnh giá cố định của trái phiếu.

3.3. Phân loại dựa trên mức độ thanh toán

Dựa trên mức độ đảm bảo thanh toán trái phiếu được phân thành 2 loại là trái phiếu bảo đảm mức độ thanh toán và trái phiếu không bảo đảm mức độ thanh toán.

 • Trái phiếu bảo đảm là loại trái phiếu sử dụng tài sản có giá trị để đảm bảo mức độ thanh toán của doanh nghiệp hoặc công ty. Người sở hữu trái phiếu có quyền thu, bán tài sản đó nếu doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán. 
 • Trái phiếu không bảo đảm là loại trái phiếu được đảm bảo bằng uy tín của doanh nghiệp hoặc công ty mà không có bất kỳ một tài sản thay thế nào.

3.4. Phân loại trái phiếu dựa trên hình thức

Dựa trên hình thức, trái phiếu gồm 2 loại là trái phiếu vô danh và trái phiếu ghi danh. 

 • Trái phiếu vô danh là loại trái phiếu không ghi tên người sở hữu, khi đó người được hưởng quyền lợi của trái phiếu này là trái chủ.
 • Trái phiếu ghi danh là loại trái phiếu ghi tên người sở hữu, đồng thời trong sổ sách của doanh nghiệp, công ty vẫn có ghi chép lại.

3.5. Phân loại trái phiếu theo tính chất 

Dựa trên tính chất, trái phiếu được chia làm 3 loại là trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu có quyền mua cổ phiếu và trái phiếu có thể mua lại.

Trái phiếu có thể chuyển đổi được biết đến là loại trái phiếu nhà người sở hữu có quyền chuyển sang cổ phiếu.

 • Trái phiếu có thể mua lại là loại trái phiếu khi đến hạn thanh toán doanh nghiệp, công ty có quyền mua lại.
 • Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu là loại trái phiếu  người sở hữu có thể mua thêm một số cổ phiếu nhất định của doanh nghiệp hoặc công ty.


Đầu tư trái phiếu ngắn hạn giúp mang về nhiều lợi nhuận

4. Lời kết

Trên đây là tất cả thông tin về vấn đề trái phiếu là gì và các đặc điểm, phân loại trái phiếu. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về vấn đề trái phiếu, cổ phiếu hoặc chứng khoán Việt Nam hãy truy cập vào website https://gomastertrader.com/. Những chuyên gia hàng đầu trong ngành sẽ phân tích vấn đề này chi tiết nhất cho bạn. Hãy thử trải nghiệm một trong những khoá học tại đây, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Chúc bạn thành công nhé.

=>Bài viết liên quan: