Tổng quan về java

Biết về Java và những điều cần nắm vững trước khi bắt tay vào học lập trình Java.

Beginner 0(0 Xếp hạng) 0 Sinh viên theo học
Được tạo bởi system system Cập nhật mới nhất Sun, 09-Feb-2020 English
Tôi sẽ học gì?

Chương trình giảng dạy cho khóa học này
5 Những bài học 12:34:00 Giờ
Chương 1: Tổng quan về java
5 Những bài học 12:34:00 Giờ
 • Bài 1: Giới thiệu về Java 02:30:48
 • Bài 2: Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Java 02:30:48
 • Bài 3: Giới thiệu về các toán tử 02:30:48
 • Bài 4: Prefix và Posfix 02:30:48
 • Bài 5: Tổng kết 02:30:48
Yêu cầu
+ Xem thêm
Sự miêu tả

Dành cho đối tượng bắt đầu tìm hiểu về môi trường lập trình Java

+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
05:36:36 Giờ
Đã cập nhật Thu, 27-Feb-2020
0 1 $120000
06:20:38 Giờ
0 0 $130000
00:07:21 Giờ
Đã cập nhật Sun, 09-Feb-2020
0 0 $170000
Về người hướng dẫn
 • 0 Nhận xét
 • 3 Sinh viên
 • 8 Khóa học
+ Xem thêm
Phản hồi của sinh viên
0
Đánh giá trung bình
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Nhận xét
$0
Mua ngay
Bao gồm:
 • 12:34:00 Giờ Video theo yêu cầu
 • 5 Những bài học
 • Truy cập trọn đời
 • Truy cập trên điện thoại di động và truyền hình