123 Master Trader Course

123

Beginner 5(1 Xếp hạng) 26 Sinh viên theo học
Được tạo bởi system system Cập nhật mới nhất Tue, 26-Oct-2021 Vietnamese
Tôi sẽ học gì?
 • Master trader 123

Chương trình giảng dạy cho khóa học này
151 Những bài học 33:16:19 Giờ
Tienha
20 Những bài học 06:38:46 Giờ
 • Video 2017 01 06 224821 00:22:41
 • 2017 02 07 18 21 07 breakout nzdcad 00:01:11
 • 3 12 2017 10 19 49 AM 1 2 3 00:43:56
 • 3 26 2017 9 33 29 AM 1 2 3 00:42:39
 • 2017 04 03 21 12 52 break out training example 00:05:03
 • 2017 04 03 19 48 17 renkor 1 2 3 00:27:20
 • 2017 04 16 10 21 24 renkor +123+ Tunnel 00:56:24
 • 2017 04 16 breakout eu ej example 00:08:23
 • 4 23 2017 9 48 03 AM cài đặt renkor và lưu ý 123 00:29:27
 • 5 13 2017 daily open 00:31:03
 • 20 08 2017 10 13 22 SA 1 2 3 setup example ucad uj au 00:26:54
 • 13 04 2018 10 48 15 CH tienha tunnel 00:26:39
 • 2018 05 01 21 41 51 trendine and breakout m15 00:31:51
 • 2018 06 21 20 13 32 dailyopen euraud 00:01:23
 • 2018 06 21 21 03 11 phân tích đa khung thời gian 00:07:10
 • Sử dụng xác xuất thống kê trong xác định xu hướng Bias thị trường 00:00:00
 • Trading Breakout và Fake Breakout 26.1.2020 00:12:14
 • 1000$ 1 NGÀY INTRADAY STRATEGY REAL TRADE 00:00:00
 • 13.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • Intraday 3 ngày mỗi ngày 1,000 usd - 2000 usd 00:31:41
Yêu cầu
+ Xem thêm
Sự miêu tả

-Sử dụng mô hình 123

- Sử dụng được trong mọi khung thời gian từ Intraday tới Swing

- Sử dụng được trong thị trường, từ Forex, Stock, Index, Gold, Crypto...

- Đơn giản, hiệu quả dễ sử dụng


+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
00:00:00 Giờ
Đã cập nhật Tue, 26-Oct-2021
0 0 $5000
Về người hướng dẫn
 • 6 Nhận xét
 • 27 Sinh viên
 • 0 Khóa học
+ Xem thêm
Phản hồi của sinh viên
5
Đánh giá trung bình
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Nhận xét
 • Tue, 13-Apr-2021
  Tien Ha
$888
Mua ngay
Bao gồm:
 • 33:16:19 Giờ Video theo yêu cầu
 • 151 Những bài học
 • Truy cập trọn đời
 • Truy cập trên điện thoại di động và truyền hình