Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

Beginner 0(0 Xếp hạng) 1 Sinh viên theo học
Được tạo bởi system system Cập nhật mới nhất Sun, 09-Feb-2020 English
Tôi sẽ học gì?

Chương trình giảng dạy cho khóa học này
5 Những bài học 01:39:40 Giờ
Giới thiệu về lập trình C#, cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình
2 Những bài học 00:39:52 Giờ
 • Bài 1: Giới thiệu đề cương chi tiết của khóa học (Phần 1) 00:19:56
 • Bài 2: Giới thiệu đề cương chi tiết của khóa học (Phần 2) 00:19:56
 • Bài 3: Giới thiệu C# 00:19:56
 • Bài 4: Cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình Visual Studio 00:19:56
 • Bài 1: Kiểu dữ liệu, biến và biểu thức (Phần 1) 00:19:56
Yêu cầu
+ Xem thêm
Sự miêu tả

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học
- Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net
- Học viên có thể tiếp tục học C# nâng cao với phần tương tác cơ sở dữ liệu
- Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C# (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong C#, phương thức, lớp....)
- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
- Xử lý chuỗi, mảng, collections
- Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
- Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ.

+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
04:05:58 Giờ
Đã cập nhật Sun, 09-Feb-2020
0 0 $150000
02:48:18 Giờ
Đã cập nhật Thu, 27-Feb-2020
0 0 $120000
Về người hướng dẫn
 • 0 Nhận xét
 • 3 Sinh viên
 • 8 Khóa học
+ Xem thêm
Phản hồi của sinh viên
0
Đánh giá trung bình
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Nhận xét
$269000
Mua ngay
Bao gồm:
 • 01:39:40 Giờ Video theo yêu cầu
 • 5 Những bài học
 • Truy cập trọn đời
 • Truy cập trên điện thoại di động và truyền hình