Hiển thị trên trang này : 1
Bộ lọc
Thể loại
Cho xem nhiều hơn

Giá bán

Cấp độ

Ngôn ngữ

Xếp hạng
  • Làm chủ Python trong 4 tuần system system -
    Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Python. Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình Python. Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
    3 Những bài học 10:06:28 Giờ English
    0
    0 Xếp hạng