Price Ladder/DOM/ Training Course/ Resell- Khóa học được bao gồm 2 course của Futex  (1 Prop Firm trading, tham khảo Review ở đây

http://takingonetradeatatime.com/2016/04/16/price-ladder-training-course-review/

giá gốc ban đầu mua là 950 bảng) và No Bs Trading http://www.nobsdaytrading.com/webinars/

- Chỉ cho các bạn cách nhìn Depth Of Market (DOM)/ LADDERS TRADING để trở thành Trader chuyên nghiệp

- Khóa học Bằng Tiếng Anh

- Bao gồm Jigsaw Trading Plugin cho Ninjatrader (để có thể nhìn Orderflow như No BS Day Trading luôn)

- Add Sype: Tienbanker để lấy file Jigsaw Trading Plugin.

- Khóa học đang được upload....


Đăng ký học