Làm chủ Python trong 4 tuần

Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Python. Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình Python. Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Beginner 0(0 Xếp hạng) 1 Sinh viên theo học
Được tạo bởi admin admin Cập nhật mới nhất Sun, 09-Feb-2020 English
Tôi sẽ học gì?

Chương trình giảng dạy cho khóa học này
3 Những bài học 10:04:11 Giờ
Chương 1: Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình
1 Những bài học 00:01:58 Giờ
 • Bài 1: Có nên học lập trình Python? 00:01:58
 • Bài 2: Cách tải và cài đặt Python 00:01:58
 • Video upload 10:00:15
Yêu cầu
+ Xem thêm
Miêu tả

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python, học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học.

- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Python ngay trong quá trình học.

- Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web...

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi... cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong Python....).

- Cách tạo và gọi hàm trong Python.
- Xử lý mảng.
- Xử lý List.
- Xử lý chuỗi.
- Xử lý tập tin.

+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
00:00:00 Giờ
Đã cập nhật Thu, 05-Mar-2020
0 0 23000000₫ 19000000₫
Về người hướng dẫn
 • 1 Nhận xét
 • 2 Học viên
 • 8 Khóa học
+ Xem thêm
Phản hồi của sinh viên
0
Đánh giá trung bình
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Nhận xét
170000₫
Mua ngay
Bao gồm:
 • 10:04:11 Giờ Video theo yêu cầu
 • 3 Những bài học
 • Truy cập trọn đời
 • Truy cập trên điện thoại di động và truyền hình