Khóa học demo

Khóa học demo

Beginner 0(0 Xếp hạng) 0 Sinh viên theo học
Được tạo bởi tuan ANH Cập nhật mới nhất Thu, 27-Feb-2020 Vietnamese
Tôi sẽ học gì?

Chương trình giảng dạy cho khóa học này
2 Những bài học 02:48:18 Giờ
1
2 Những bài học 02:48:18 Giờ
 • 11 01:24:09
 • 11 01:24:09
Yêu cầu
+ Xem thêm
Miêu tả
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
01:39:40 Giờ
Đã cập nhật Sun, 09-Feb-2020
0 0 269000₫
04:05:58 Giờ
Đã cập nhật Sun, 09-Feb-2020
0 0 150000₫
Về người hướng dẫn
 • 0 Nhận xét
 • 0 Học viên
 • 1 Khóa học
+ Xem thêm
Phản hồi của sinh viên
0
Đánh giá trung bình
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Nhận xét
120000₫
Mua ngay
Bao gồm:
 • 02:48:18 Giờ Video theo yêu cầu
 • 2 Những bài học
 • Truy cập trọn đời
 • Truy cập trên điện thoại di động và truyền hình