123 Gomastertrader

Khóa học 123

Beginner 0(0 Xếp hạng) 0 Sinh viên theo học
Được tạo bởi admin admin Cập nhật mới nhất Thu, 05-Mar-2020 Vietnamese
Tôi sẽ học gì?

Chương trình giảng dạy cho khóa học này
0 Những bài học 00:00:00 Giờ
Yêu cầu
 • học viên mới
+ Xem thêm
Miêu tả

khóa học 123 dành cho trader từ begginer tới advance

+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
10:04:11 Giờ
Đã cập nhật Sun, 09-Feb-2020
0 1 170000₫
Về người hướng dẫn
 • 1 Nhận xét
 • 2 Học viên
 • 8 Khóa học
+ Xem thêm
Phản hồi của sinh viên
0
Đánh giá trung bình
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Nhận xét
19000000₫ 23000000₫
Mua ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 Giờ Video theo yêu cầu
 • 0 Những bài học
 • Truy cập trọn đời
 • Truy cập trên điện thoại di động và truyền hình